Cookie beleid FC Grootegast

De website van FC Grootegast is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG en Huishoudelijk reglement

AVG en Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring (AVG) Fc. Grootegast  - september 2020 

Onze privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

Fc. Grootegast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.Persoonsgegevens algemeen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fc. Grootegast verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

- Voorletters, roepnaam en achternaam,
- Geslacht,
- Geboortedatum,
- Geboorteplaats,
- Overlijdensdatum (bij overlijden tijdens het lidmaatschap), 
- Adresgegevens,
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
- E-mailadres(sen),
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
- Legitimatienummer,
- Bankrekeningnummer,
- Soort sportactiviteit,
- Type lid (spelend lid, niet spelend lid, erelid, lid van verdienste, sponsor of vrijwilliger)
- Lidmaatschapsnummer,
- Foto’s en films ten behoeve van sport- of clubactiviteit

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je in loondienst bent bij Fc. Grootegast, worden van jou ook de salarisgegevens + BSN geregistreerd. 

Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto, video/film op onze website, De Spil, nieuwsbrieven, apps of sociale media staat. Of dat je naam of die van je kind wordt genoemd, bijvoorbeeld in een wedstrijdverslag. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar de redactie van de website : Leden

In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Bij langdurige blessure wordt de aard van de blessure vastgelegd i.v.m. aanpassing contributie.
Als dit niet meer van toepassing is worden deze gegevens verwijderd.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Fc. Grootegast verwerkt je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen.

- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

- Afhandelen van de contributie en andere betalingen
- Voor de uitoefening van de sportactiviteit,
- Informeren over (sport-)activiteiten,
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Fc. Grootegast zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van vrijwilligers in een oud-relatiebestand bewaard, tenzij het lid bij afmelding aangeeft dat de gegevens niet bewaard mogen worden. De gegevens van dit oud-leden bestand worden toegepast bij uitnodigingen voor reünies, uitnodigingen voor activiteiten, vrijwilligerswerk enz. De bewaartermijn van de persoonsgegevens moeten wij in verband met de fiscus, zeven jaar bewaren in onze de financiële administratie. Behoudens deze bewaarplicht worden gelden de volgende termijnen voor de opslag van persoonsgegevens:

- leden, donateurs

opgenomen in het oud-ledenbestand tenzij lid aangeeft dit niet te willen

- sponsoren, leveranciers 

gedurende de looptijd van de overeenkomst

- vrijwilligers     

opgenomen in het oud-relatiebestand tenzij vrijwilliger aangeeft dit niet te willen

- nieuwsbrief abonnees

gedurende periode dat men is aangemeld

- medewerkers in dienst van de club

gedurende de periode dat men een contract heeft


Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na afloop van het evenement bewaard worden.

Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

Delen met anderen

Fc. Grootegast deelt jouw relevante persoonsgegevens met vrijwilligers en alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van persoonsgegevens met de KNVB plaatsvindt. Onze website wordt gehost door VoetbalAssist, wat inhoudt dat ook met hen relevante persoonsgegevens worden gedeeld.

In geval van een betalingsachterstand kunnen wij jouw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van jouw gegevens kan alleen als je geen lid (meer) bent van Fc. Grootegast.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie  : Leden

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan moet het e-mail adres waarmee het verzoek wordt gedaan overeenkomen met het e-mail adres van het lid of ouder/verzorger dat in de administratie bij het lid is vastgelegd. Daarbij vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie bepaalde gegevens ter bescherming van jouw privacy zwart te maken. In geval van paspoort bijvoorbeeld je paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort.
Je kunt hierbij gebruik maken van de Kopie ID app van de overheid. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging

Fc. Grootegast neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Vragen kun je stellen via het contactformulier op de site.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

2. Privacy

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Fc. Grootegast en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Nieuwsbrief (eventueel)

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie vanuit de club. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

De website https://grootegast.voetbalassist.nl/ maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Fc. Grootegast beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren, zodat Fc. Grootegast na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Fc. Grootegast gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Fc. Grootegast website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies weigeren

Om onze website te gebruiken dien je akkoord met het gebruik van cookies op de website. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Fc. Grootegast inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Fc. Grootegast de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Fc. Grootegast kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Om die reden hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Facebook

Indien je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Fc. Grootegast cookies op jouw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van jouw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Fc. Grootegast website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Links

Op de websites van Fc. Grootegast zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden.
Fc. Grootegast kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

===========================================================================================================

Huishoudelijk reglement Fc. Grootegast 2019  (laatste aanpassing 22-07-23)

 INHOUDSOPGAVE                                                                                          Pag.

Onze gedragsregels………………………………………………………………………………………… 2

Ten aanzien van

-   roken, alcohol en drugs…………………………………………………………………………………2

-   sportcomplex…………………………………………………………………………………………………2

-   gedrag in de kantine………………………………………………………………………………………2

-   kleedkamers ……………………………………………………………………………………………………3

-   vergaderingen en vergaderruimte…………………………………………………………………3

-   gedrag op en rond het sportveld………………………………………………………………….3

-   materiaalgebruik……………………………………………………………………………………………..4

-   intimidatie………………………………………………………………………………………………………..4

-   omgang met elkaar…………………………………………………………………………………………4

-   sportkleding van de vereniging…………………………………………………………...…….…4

-   eigen sportkleding……………………………………………………………………………………………4

-   trainingen en wedstrijden…………………………………………………………………………….…5

-   langs de lijn…………………………………………………………………………………………………….…5

-   taalgebruik…………………………………………………………………………………………………………5

-   voetbalkamp(en) en toernooien………………………………………………………………………6

-   diefstal…………………………………………………………………………………………………………………6

-   vernieling…………………………………………………………………………………………………………… 6

-   straffen en / of boetes………………………………………………………………………………………6

-   betalen van contributie………………………………………………………………………………………7

-   beëindigen lidmaatschap of verzoek tot overschrijving……………………………….7

-   bereikbaarheid bestuur……………………………………………………………………………………...7

-   lid van verdienste - erelid…………………………………………………………………………………..7

Onze gedragsregels

Een vereniging is een samenleving in het klein.
Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken.

Bovendien moet in een (grote) vereniging alles goed overzichtelijk blijven.

Alle mensen die iets voor de vereniging doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat

slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is van ons allemaal.

De gedragsregels gelden dus voor ons allemaal!

Hierna volgt een overzicht van onze gedragsregels. Gedragsregels, die niet alleen gelden binnen onze vereniging maar ook buiten onze accommodatie, o.a. bij uitwedstrijden, voetbalkampen, uittoernooien etc. Kortom: de gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
                                                                                                                     1

Roken, alcohol en drugs

  • Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen onder 18 jaar.
  • Geen alcohol voor leiders, trainers, andere begeleiders en alle andere kaderleden voor of tijdens de uitoefening van hun functie.
  • Geen alcohol voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.
  • In onze accommodatie mag op geen enkele plaats worden gerookt.
  • Het is te allen tijde verboden om drugs te gebruiken of te verhandelen op het complex van Fc. Grootegast.

Sportcomplex

Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.

Ieder verenigingslid dient een medelid aan te spreken op zijn/haar gedrag in het geval dit medelid de ‘gedragsregels’ overtreedt.

Ieder verenigingslid die een ernstige overtreding van de ‘gedragsregels’ constateert, meldt dit aan het bestuur.

Van ieder verenigingslid wordt verwacht dat deze het complex opgeruimd houdt. Hierbij valt o.a. te denken aan het opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft, het opruimen van glaswerk, flesjes en afval rondom de velden.

Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

Een ieder die niets te zoeken heeft in de gang van de kleedkamers kan worden verwijderd. Wachten kan ook in de kantine.

Fc. Grootegast is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of opgelopen verwondingen.

Gedrag in de kantine

Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.

Men dient de kantine in ‘correcte kleding te betreden’, dus niet met ontbloot bovenlijf.

Ieder is verplicht de tafel waaraan men heeft gezeten netjes achter te laten.

Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.

Er wordt niet op tafels en stoelen gestaan, ook niet tijdens feesten.

Glaswerk is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.

Glaswerk buiten is alleen toegestaan wanneer er niet meer wordt gevoetbald, dit geldt ook voor de tribune.

Kantinemeubilair voor binnen dient te allen tijde in de kantine te blijven. 

Het is verboden in de kantine om geld te kaarten of te dobbelen.

2

Kleedkamers

Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij anders overeengekomen met trainers c.q. leiders.

Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, aanbevolen.

Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels gebruikt te worden die buiten staan opgesteld.

Ieder verenigingslid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van zijn/haar gebruikte kleedkamer.

De trainers en leiders dienen hierop toe te zien !

Papier, kauwgom en modder etc. worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.

De haken in de kleedkamers zijn alleen om kleding aan op te hangen.

Met modder/water gooien in de kleedkamers is ten strengste verboden.

Het is verboden met een bal te gooien/voetballen in de kleedkamers en in de gang bij de kleedkamers.

Het is verboden om alcoholhoudende dranken te drinken in de kleedkamers.

Iedere speler behoort zich te houden aan de door het wedstrijdsecretariaat gemaakte indeling van de kleedkamers.

Het is niet toegestaan met voetbal- en/of andere schoenen op stoelen en/of banken te staan.

Waardevolle spullen verzamelen en in de daarvoor bestemde bak doen, deze inleveren achter in de kantine.

In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen.

Toiletten dienen te allen tijde schoon achtergelaten te worden.

Vergaderingen en vergaderruimte

Na vergaderingen is men verplicht de vergaderruimte netjes, ordelijk en schoon achter te laten.

Personen die niet in functie zijn, bevinden zich niet in de bestuurskamer.

Maximaal twee begeleiders per team aanwezig in bestuurskamer.

Gedrag op en rond het sportveld

Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.

De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of schorsing.

Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden niet uitgescholden. Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of leiders verplicht contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage KNVB).

Aan ‘gele kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.

De trainer/leider corrigeert onjuist gedrag van spelers; indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende coördinator.

Bij het begeleiden van een jeugdteam is het voor leiders verboden te roken.

Bij wedstrijden van zeventallen mogen geen mensen in het veld op de middellijn staan.  

3

Materiaalgebruik

Het trainingsmateriaal wordt na gebruik compleet en netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke leeftijdsgroep is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd.

De verschillende materiaalkasten of -kooien blijven opgeruimd en dienen, na gebruik, op slot gedaan te worden.
De taak hier op toe te zien ligt in handen van de trainers/leiders.

In het materiaalhok zijn alleen trainers/leiders toegestaan, jeugdspelers onder begeleiding.

Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

Intimidatie

Onder intimidatie verstaan wij: ‘Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen’. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting- en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden en gewelddadig gedrag. Pesten wordt niet getolereerd.

Het zal duidelijk zijn dat er geen grenzen zijn aan te geven wanneer er al dan niet sprake is van intimidatie. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste omgangsvormen en we zijn hier als leden van Fc. Grootegast verantwoordelijk voor.

Omgang met elkaar

Wij gaan binnen Fc. Grootegast op een goede manier met elkaar om: dit houdt in dat ingeval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau blijft. Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd.

Mocht er om wat voor redenen dan ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dan in de daarvoor bestemde ruimten. Bespreek dit niet in de gangen, bij het wedstrijdsecretariaat of in de kantine.

Benader altijd een ander op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden; je merkt dan dat het gesprek op een goede manier zal verlopen.

Omgang met vrijwilligers van Fc. Grootegast moet op een normale manier geschieden. Zij doen hun best om de gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. (Laten we zuinig zijn op onze vrijwilligers.)

Sportkleding van de vereniging

Alle elftallen spelen in een gesponsord tenue. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging.

Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het Fc. Grootegasttenue; indien de scheidsrechter beslist dat er in een reservetenue gespeeld dient te worden, moet dit altijd in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Deze beslist welk tenue er wordt verstrekt. Indien een team in het bezit is van een eigen uit-tenue, mag dit in dit geval ook gebruikt worden.

Na afloop van de wedstrijd dient de trainer/leider deze tenues (behalve eigen tenues) netjes in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.

Spelers zijn uiteraard zuinig op de tenues van de vereniging c.q. hun sponsor.

Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding.

Tijdens het uitoefenen van een functie wordt er van de begeleiders verwacht dat zij de verkregen kleding dragen.

Aan het eind van het seizoen dient ieder zijn verkregen kleding in te leveren.

Voor andere afspraken wordt verwezen naar “richtlijnen gebruik trainingspakken” (oktober 2010).

Eigen sportkleding

Sportkleding dient altijd schoon en heel te zijn.

Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt op de daarvoor bestemde borstels, voordat de kleedkamers worden betreden.

Zet voetbaltassen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus in het tassenrek of in de kleedkamer.

Het is verplicht scheenbeschermers te dragen tijdens wedstrijden.

Draag geen sieraden tijden de trainingen en wedstrijden.

4

Trainingen en wedstrijden

Spelers en trainers behoren tijdig op de training aanwezig te zijn.

Trainende spelers worden niet gehinderd. We wachten buiten het veld.

Je bent verplicht wanneer je niet kunt trainen, je tijdig af te melden bij je trainer.

Indien je zaterdag niet kunt voetballen, ben je verplicht je tijdig af te melden bij de leider.

Bij het niet verschijnen bij een wedstrijd zonder tijdige afmelding, behoudens een dringende reden – dit ter beoordeling van de leider – kan men overgaan tot het opleggen van een uitsluiting van het spelen van een wedstrijd.

Op de wedstrijddag behoort iedere speler op tijd aanwezig te zijn, d.w.z. de tijd die op de site van Fc. Grootegast ( Fc. Grootegast - Fc. Grootegast (fcgrootegast.nl)  staat vermeld of de tijd die afgesproken wordt door de trainer/leider.

Ouders behoren bij afwezigheid vervangend vervoer te regelen indien zij een rijbeurt hebben.

Langs de lijn

Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training en/of wedstrijd van uw zoon of dochter.

Zorg er voor dat er altijd iemand bereikbaar is in geval van nood (bijv. ernstige blessure). Natuurlijk gaat er indien nodig, altijd iemand van Fc. Grootegast mee naar een dokter of ziekenhuis, maar zeker kinderen stellen het erg op prijs als er ook een goede bekende mee gaat naar een dokter of ziekenhuis.

Wees enthousiast, stimuleer uw favoriet en de medespelers op een positieve manier.

Gebruik geen tactische kreten, vooral jeugdspelers hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.

Laat coachen over aan de trainer/leider.

Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter.

De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei je niet met zijn beslissingen.

Indien een kind talent heeft, wordt dat wel opgemerkt. Laat het plaatsen in een elf- of zevental van uw kind over aan de daarvoor bevoegde commissie.

Gun een kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.

Wilt u echt met voetbal bezig zijn? Meldt u aan als vrijwilliger en volg een cursus van de KNVB.

De vereniging is geen kinderopvang/-dagverblijf voor zoon of dochter, dat wil zeggen dat van u als ouder een actieve deelname aan het verenigingsleven wordt verwacht; denk aan o.a. vervoer etc.

Publiek hoort achter het hek te staan tijdens de wedstrijd, op het pupillenveld moet men achter de buitenste lijn blijven staan. De KNVB deelt boete uit bij het overtreden van deze regel.

Glaswerk mag niet buiten het terras worden gehanteerd. Ook hier treedt de KNVB op.

Bij wedstrijden van zeventallen mogen geen mensen in het veld op de middellijn staan.

Taalgebruik

Wij houden niet van onbehoorlijk taalgebruik, ook niet door en tegen spelers, supporters c.q. ouders, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers.

Onbehoorlijk taalgebruik wil zeggen: vloeken, verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen, gebruik van ziekteverwensingen, discriminerende opmerkingen.

Bij spelers wordt door de elftalbegeleiding scherp op het taalgebruik gelet.

Trainers en leiders corrigeren onbehoorlijk taalgebruik van spelers; zij wijzen erop en zetten aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de betreffende coördinator, met als vervolg hierop dat er een boete/schorsing opgelegd kan worden door het bestuur.

Verenigingsleden spreken elkaar aan op onbehoorlijk taalgebruik.

5

Voetbalkamp(en) en toernooien

Voor een voetbalkamp geldt: een vaste begeleider per groep kinderen.

Begeleiders en coördinatoren houden toezicht gedurende evenementen.

Begeleiders en coördinatoren dragen zorg voor het netjes houden van het slaapzalen en/of tenten, doucheruimte, toiletten, eetzalen etc.

Begeleiding houdt toezicht op inname van medicatie (d.m.v. lijst met gegevens).

Begeleiding neemt eventueel aanwezige parkregels in acht.

Alcoholgebruik door begeleiding is verboden.

Ouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hun zoon/dochter persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling(en).

Tijdens het voetbalkamp wordt voor EHBO-ers gezorgd.

Er zijn minimaal twee begeleiders op één elftal aanwezig, zodat je zeker weet dat wanneer één begeleider door omstandigheden niet bij het team kan zijn, er altijd een andere begeleider toezicht kan houden.

Met het meegebrachte materiaal van Fc. Grootegast dient zorgvuldig omgegaan te worden en dit dient na afloop ook weer netjes opgeborgen te worden op de daarvoor bestemde plaatsen bij de vereniging.

De regels die gelden voor het gedrag in de kantine van de desbetreffende vereniging dienen ook nageleefd te worden.

Géén alcoholgebruik door de begeleiding, spelers. Voor de ouders geldt evenzeer dat alcoholgebruik met mate wordt verwacht. Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het team en je kinderen.

De leider corrigeert ‘onjuist gedrag’ van de spelers; hij wijst erop en zet aan tot verandering.

Iedere speler is verplicht te douchen na afloop van het toernooi (indien mogelijk).

Diefstal

Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal, op verzoek van de gedupeerde(n), aangifte bij de politie worden gedaan.

Dader(s) zal/zullen op voorhand door de vereniging worden geschorst.

Totdat het bestuur hierover uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd.

Vernieling

Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zal het bestuur passende maatregelen treffen tegen die perso(o)n(en).

De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).

Bij minderjarigen zullen de ouders te allen tijde aansprakelijk worden gesteld.

Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald.

Straffen en/of boetes

Regels afspreken is één, regels handhaven is iets anders. Daartoe hoort in dit reglement ook een hoofdstuk over de handhaving van de regels.

In de eerste plaats is een juiste naleving van de regels de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet van deze regels op de hoogte zijn. Dit lijkt mooi, toch zullen er afspraken moeten zijn over toezicht op de naleving van de regels. Dat betekent niet dat er een aantal leden moet zijn die voor politieagent spelen. Elkaar wijzen op de regels moet! Het niet schorsen van een speler om het/de elftal(len) voltallig te houden, is geen bestuursbeleid.

Het is aan het bestuur om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden.

Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden :

Het bestuur berispt de speler of het verenigingslid bij overtredingen.

Het bestuur kan taakstraffen opleggen.

Het bestuur kan de speler ontzeggen actief mee te doen aan wedstrijden.

Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden en trainingen.

Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden, trainingen en alle andere verenigingsactiviteiten (volledige schorsing).

Het bestuur kan de spelers/verenigingsleden voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportcomplex ontzeggen.

Het bestuur maakt een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering om een speler/verenigingslid te royeren.

6

Betalen van contributie

Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie en/of boete(s) niet is/zijn voldaan, is het mogelijk om:

     - per direct uitgesloten te worden van trainingen en wedstrijden;

     - per direct voor onbepaalde tijd geschorst te worden.

     - op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur van Fc. Grootegast een

       voorstel indienen om het betreffende lid te royeren.

Beëindiging lidmaatschap en verzoek tot overschrijving

Mondeling of schriftelijk opzeggen vindt plaats via de ledenadministrateur.

Het verzoek tot overschrijving naar een andere club wordt persoonlijk ingediend.

Zie verder onze statuten, artikel 7.

Bereikbaarheid bestuur

Wanneer er op zaterdag plotseling een probleem is, kan men altijd terecht in de bestuurskamer bij de dienstdoende official.

Op een doordeweekse dag kan men in eerste instantie bij de eigen leider terecht, wanneer er toch een (jeugd)bestuurslid nodig is kan deze als volgt bereikt worden:

-   aanspreken in bestuurskamer of kantine;

-   wanneer hier geen (jeugd)bestuurslid aanwezig is, kan er altijd telefonisch contact

     gezocht worden met een (jeugd)bestuurslid.

Lid van verdienste – erelid

Volgens de statuten kan op voorstel van het bestuur de algemene ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdiensten het predicaat “erelid” verlenen. (artikel 4.4). Een erelid is vrijgesteld van contributie (artikel 13.3).

Naast het erelidmaatschap kent onze vereniging ook het predicaat “lid van verdienste”. Het betreft een lid met een grote verdienste voor de vereniging. De algemene ledenvergadering verleent dit predicaat op voorstel van het bestuur. Een lid van verdienste betaalt de gebruikelijke contributie.

Het verschil tussen erelid zit in de woorden bijzondere en grote verdiensten, vast te stellen door het bestuur. Ereleden ontvangen het predicaat doorgaans na beëindiging van actieve participatie in de vereniging.

Bron: gedragsregels 2007, herzien en opnieuw vastgesteld algemene ledenvergadering van 25 november 2011.

7

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!